Tilbud til Odenses grundskoler

Læs mere om vores undervisningsmateriale, quiz og andre materialer målrettet alle klassetrin fra 0. til 9. klasse - og deltag i konkurrencer med præmier til hele klassen.

IMG_2270.JPG (1)

Skoleelever i Odense skal som alle andre lære at begå sig nær letbanen. Mange skoleveje krydser letbanen, ligesom der kan være fritidstilbud, hvor børnene skal passere letbanen på deres vej. Derfor opfordrer Odense Letbane alle lærere og skoler til at afse tid til at undervise i og beskæftige sig med trafiksikkerhed nær letbanen.

Odense Letbane har udviklet materialer tilpasset alle klassetrin, du som lærer kan benytte til at øge elevernes viden og opmærksomhed om trafiksikkerhed nær letbanen.

7. - 9. klasse

De ældste skoleelever er blandt dem, der kommer mest til skade i trafikken helt generelt. De færdes mere på egen hånd og over større afstande, ofte på cykel. Derfor har vi haft et særligt fokus på de ældste klassetrin.

Undervisningsmateriale

Sammen med Forlaget Alinea har vi udviklet et gratis, digitalt undervisningsmateriale til skolernes overbygning. Materialet giver eleverne vigtig viden i forhold til trafiksikkerhed. Derudover formidler materialet grundlæggende viden om, hvad letbanen er, og hvorfor Odense skal have en letbane. Materialet består af tre kapitler, og du kan sagtens nøjes med at anvende dele af materialet. Tekster og opgaver er udviklet til trinmål i Dansk, Biologi, Fysik/Kemi, Geografi, Historie og Samfundsfag.

Du finder undervisningsmaterialet ved at logge ind med dit Uni-login på Alineas hjemmeside og søge på Odense Letbane. 

Læs mere om undervisningsmaterialet

 

Konkurrence: Lav det bedste slogan – vind kunstneriske muleposer og brunsviger til hele klassen

En af opgaverne i undervisningsmaterialet handler om at udvikle et slogan, der sætter fokus på, hvordan unge skal bevæge sig trafiksikkert rundt nær letbanen.

Hvis jeres elever eller klasser laver et eller flere fede slogans, vil vi hos Odense Letbane meget gerne præmiere dem med brunsviger til hele klassen og en lækker goodiebag inklusiv en flot dekoreret mulepose med lang hank til hele klassen. (Se illustration til højre og læs mere om illustrationerne).

Send jeres slogans til kommunikationskonsulent Søren Balle Christiansen på sbch@odenseletbane.dk inden 1. februar 2021. Så udvælger vi vinderne umiddelbart efter.

I mailen skal I notere slogan, klassen, skolen og en kontaktlærer. Når vi har udvalgt de tre bedste, får I besked via mail og via vores hjemmeside.

De tre vinderklasser får bagefter hver især besøg fra Odense Letbane, der kommer og overrækker præmierne.

4. - 6. klasse

I mellemtrinnet begynder eleverne ofte at færdes rundt i byen uden forældre. Derfor er det vigtigt, at de er klar over, hvordan de skal begå sig nær letbanen. På siden her kan eleverne finde gode råd til at blive trafiksikker.

Quiz: Test elevernes viden om sikkerhed og letbanen – og vind brunsviger til hele klassen

Med deres mobiltelefon eller PC kan eleverne besvare letbanens sikkerhedsquiz og blive klogere på letbanens sikkerhed. Eleverne kan gøre det i grupper eller hver for sig. De elever, der svarer rigtigt på alle 10 spørgsmål, er med i lodtrækningen om brunsviger til hele klassen. Så jo flere, der klarer sig godt i quizzen, jo større er chancerne for hele klassen.

OBS: For at deltage i quizzen skal eleverne oplyse deres lærers navn og e-mail-adresse, så vi kan få kontakt til klassen. 

Deltag i quizzen senest 1. marts 2021, hvorefter vi trækker tre vinderklasser.

Gå til sikkerhedsquiz

Se QR-kode med link til sikkerhedsquiz

 

0. - 3. klasse

I indskolingen er det vigtigt, at børnene får basal viden om letbanen, og hvordan de færdes tæt på den. For at gøre opmærksom på letbanen overfor de mindste klasser, uddeler Odense Kommune og Odense Letbane i januar 2021 letbanesikkerhedsreflekser til alle elever i indskolingen. Derudover får de en flyer med nyttige informationer og et klistermærke med et logo fra sikkerhedskampagnen.

Tegnekonkurrence: Lav en tegning af letbanen med store øjne - og vind brunsviger til hele klassen

Det er vigtigt, at I ser letbanen i øjnene, når I færdes i trafikken. Letbanen har selvfølgelig ikke rigtige øjne, men det vi mener er, at I skal holde godt øje med letbanen i trafikken. Og i vores sikkerhedskampagne bruger vi nogle store røde øjne, der kan være overraskede, forskrækkede eller som kan se ud som om, at de har slået sig. Det gør vi for at vise, hvad der kan ske, hvis I ikke passer på i trafikken. De store røde øjne er en slags logo eller maskot for vores sikkerhedskampagne. Se eksempler på øjnene her.

Derfor vil vi gerne opfordre alle skoleklasser fra 0. til 3. klasse til at lave tegninger af letbanen, hvor kampagnens logo – de store røde øjne – indgår. Det kan være toget har fået øjne ude i fronten ligesom Thomas Tog. Eller det kan være de er tegnet på siden af toget.  

Når I har lavet jeres tegninger, så husk at skrive navn på – og få jeres lærer til at tage et billede af jeres tegninger.

Billederne af tegningerne sendes til kommunikationskonsulent Rune Bager, rb@odenseletbane.dk. Husk at skriv navn på klassen og skolen.

Så lægger vi de indsendte tegninger op her på hjemmesiden og på Odense Letbanes facebook-side, så hele byen kan se jeres flotte tegninger.

Efter den 1. marts 2021 trækker vi lod om en brunsviger til hele klassen blandt alle de klasser, der har sendt tegninger ind til letbanen. Vi vil kontakte jeres lærer direkte.


Forældrene

Vi vil også opfordre forældrene til at sætte sig ind i letbanens sikkerhed og tage en snak med deres børn om emnet. Desuden laver vi mange andre tiltag, der skal sætte fokus på letbanesikkerhed.

Her på siden kan de læse mere om trafiksikkerhed og fra forsiden kan de tage en letbaneteoriprøve og deltage i lodtrækningen om et el-løbehjul.

Eventyret_skolemateriale_web.jpg